John Engelhardt

Borgmester i Glostrup Kommune

Resultater

20. juni 2017

Vi har opnået meget i de seneste snart 8 år

 Venstre har stået i spidsen for det politiske arbejde i Glostrup i de sidste snart 8 år. I den første valgperiode gennemførte vi over 90% af de 50 løfter, vi gav og i den nuværende valgperiode har vi indtil nu gennemført næsten alle de 35 punkter, som vi ønskede at gennemføre. Med andre ord kan du stole på, at det vi taler om før et valg også er det, som vi siger efter et valg.

Glostrup er blevet et endnu bedre sted at bo i, at arbejde i og udfolde sig i. Ikke at alt er perfekt, men i forhold til tidligere er der sket store fremskridt.

Vi har gennemført store strukturændringer i kommunen for at sikre effektivitet og reducere administrationsomkostningerne og dermed sikre, at der er endnu flere penge til kerneopgaverne så som folkeskole, daginstitutioner og ældrepleje. Vi bruger alle de penge vi må samtidigt med, at skatten er sat kraftigt ned og kassebeholdningen er i top.

En sund økonomi er forudsætning for en stabil og positiv udvikling og samtidigt bolværket, når der opstår kritiske situationer.